03.07.11

Інформаційно-аналітична діяльність


В даний час інформаційні процеси, а якщо бути точніше то інформаційно-комунікативні процеси, містять досить таки великий ряд небезпек, які в свою чергу представляють реальну загрозу, як для розвитку особистості, так і для суспільства в цілому.

У зв'язку з тим, що українське суспільство зазнало кардинального реформування за останні роки, це вчинило істотний вплив на зміни у взаєминах між людьми. Таким чином, на перший план в системі соціальних відносин висунулися такі види взаємин як конкуренція. Що, безпосередньо, відбилося на всіх рівнях соціального взаємини - від міжособистісного спілкування, до масової комунікації.

Поряд з позитивним впливом конкуренції на суспільство, спостерігається також і використання прийомів інформаційно-психологічного впливу: маніпулювання людьми, використання різних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу стало звичайним явищем в нашій з вами повсякденному житті. Тому просто необхідно як розуміння загроз інформаційно-психологічної безпеки особистості і суспільства, так і механізмів їх дії і можливостей психологічного захисту.

Варто також відзначити, що зміщення конкуренції в інформаційно-психологічний простір послужило основною причиною, по якій виникла, а також стала стрімко розвивати нові форми саме інформаційно-психологічна боротьба, яка, хочеться відзначити даний факт, ніколи б не досягла такого високого рівня еволюційного розвитку, якби досі продовжували використовуватися в основному при вирішенні якихось приватних питань, будь то окремими громадянами, групами осіб або громадськими утвореннями в процесі їх внутрішньополітичної діяльності.

Результатом переходу сучасного суспільства в інформаційну стадію розвитку стало виникнення глобального інформаційного простору, в якому вже як раз таки розгорнулася гостра боротьба за досягнення інформаційної переваги на міждержавному рівні. У такого роду умовах захист індивідуального, групового та масової свідомості російських громадян від протиправних інформаційних впливів стає важливим завданням, саме фахівців із забезпечення інформаційної безпеки.

Вважаю, що насамперед слід детально проаналізувати базові закономірності процесу інформаційного протиборства, а також вплив методів інформаційного впливу на всі сфери життєдіяльності людини.