03.07.11

Інформаційно-аналітична діяльність


В даний час інформаційні процеси, а якщо бути точніше то інформаційно-комунікативні процеси, містять досить таки великий ряд небезпек, які в свою чергу представляють реальну загрозу, як для розвитку особистості, так і для суспільства в цілому.

У зв'язку з тим, що українське суспільство зазнало кардинального реформування за останні роки, це вчинило істотний вплив на зміни у взаєминах між людьми. Таким чином, на перший план в системі соціальних відносин висунулися такі види взаємин як конкуренція. Що, безпосередньо, відбилося на всіх рівнях соціального взаємини - від міжособистісного спілкування, до масової комунікації.

Поряд з позитивним впливом конкуренції на суспільство, спостерігається також і використання прийомів інформаційно-психологічного впливу: маніпулювання людьми, використання різних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу стало звичайним явищем в нашій з вами повсякденному житті. Тому просто необхідно як розуміння загроз інформаційно-психологічної безпеки особистості і суспільства, так і механізмів їх дії і можливостей психологічного захисту.

Варто також відзначити, що зміщення конкуренції в інформаційно-психологічний простір послужило основною причиною, по якій виникла, а також стала стрімко розвивати нові форми саме інформаційно-психологічна боротьба, яка, хочеться відзначити даний факт, ніколи б не досягла такого високого рівня еволюційного розвитку, якби досі продовжували використовуватися в основному при вирішенні якихось приватних питань, будь то окремими громадянами, групами осіб або громадськими утвореннями в процесі їх внутрішньополітичної діяльності.

Результатом переходу сучасного суспільства в інформаційну стадію розвитку стало виникнення глобального інформаційного простору, в якому вже як раз таки розгорнулася гостра боротьба за досягнення інформаційної переваги на міждержавному рівні. У такого роду умовах захист індивідуального, групового та масової свідомості російських громадян від протиправних інформаційних впливів стає важливим завданням, саме фахівців із забезпечення інформаційної безпеки.

Вважаю, що насамперед слід детально проаналізувати базові закономірності процесу інформаційного протиборства, а також вплив методів інформаційного впливу на всі сфери життєдіяльності людини.


Інформація та масова комунікація в соціальних системах. Інформаційний простір.


За своєю суттю, система соціально-політичних відносин всього сучасного суспільства формується в результаті впливу різних чинників, серед яких можна виділити наступні:
  • ідеології інформаційного суспільства;
  • економічної, політичної, соціальної, інформаційної, культурно-ідеологічної глобалізації;
  • геополітичної конкуренції в інформаційно-психологічному просторі;
  • інформаційного протиборства, що приймає в сучасних умовах формування інформаційного суспільства такі агресивні і соціально небезпечні форми, як інформаційно-психологічна експансія, інформаційно-психологічна агресія, інформаційно-психологічна війна.
Інформаційне суспільство - стан розвитку суспільних і, перш за все, виробничих відносин, при якому основна частина валового продукту створюється не за рахунок матеріального виробництва, а на основі створення та продажу наукомістких технологій, інформаційних продуктів, тобто результатів інтелектуальної праці громадян.

Так само необхідно відзначити, що глобалізація по суті своїй як процес еволюції цивілізації виражається ні в чому іншому, як в інтеграційних процесах, які зачіпають всі сфери життєдіяльності людей, народів і держав, процесах формування єдиного світового економічного, фінансового, інформаційного, психологічного і т. д. простору.

Взагалі, перетворення традиційної системи соціальних відносин індустріального суспільства в систему відносин суспільства інформаційного супроводжується корінними змінами всього вигляду багатополярної геополітичної картини світу і характеру, змісту, принципів та пріоритетів геополітичної конкуренції.

Інформаційна революція, а також формування інформаційного суспільства призвели до поширення традиційного суперництва країн на інформаційно-психологічний простір, в якому помітно змінюється зміст геополітичної конкуренції - як через зміну змісту власне збройної боротьби, так і через перехресний з нею, але не співпадає повністю інформаційне протиборство.

У сучасній науковій літературі існують різні підходи до розгляду поняття інформаційного протиборства.

Інформаційне протиборство - відкритий та/або прихований цілеспрямований інформаційний вплив систем одна на одну з метою отримання певного виграшу в матеріальній сфері.

Інформаційне протиборство - суперництво соціальних систем в інформаційно-психологічній сфері стосовно впливу на ті чи інші сфери соціальних відносин і встановлення контролю над джерелами стратегічних ресурсів, в результаті якого одні учасники суперництва отримують переваги, необхідні їм для подальшого розвитку, а інші їх втрачають. 

Немає коментарів :

Дописати коментар