02.11.13

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1. Нормативно-правова база у сфері теплопостачання

Закони України:
 • «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,
 • «Про теплопостачання», 
 • «Про житлово-комунальні послуги», 
 • «Про природні монополії», 
 • «Про інвестиційну діяльність»
Постанови Кабінету Міністрів України 
 • від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 
 • від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», 
 • від 03.10.07 №1198 «Про затвердження правил користування тепловою енергією»
Постанови НКРЕ 
 • від 17.02.2011 № 242 «Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», 
 • від 17.02.2011 № 244 «Процедуру встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», 

2.   Нормативно-правова база, що регулює централізоване водопостачання та водовідведення

Закони України 
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», 
«Про житлово-комунальні послуги», 
«Про питну воду та питне водопостачання», 
«Про природні монополії», 
«Про інвестиційну діяльність», 

Постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 
від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», 

Постанови НКРЕ 
від 17.02.2011 № 243 «Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», 
від 17.02.2011 № 245 «Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», 

3. Інша нормативно-правова база:

 • Житловий кодекс Української РСР
 • Цивільний кодекс
Закони України:
 • “Про електроенергетику”
 • "Про відходи"
 • Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
 • Про внесення змін до Закону України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2004–2010 роки" від 11 червня 2009 р.
 • Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 • Про благоустрій населених пунктів
 • Про житловий фонд соціального призначення
 • Про приватизацію державного житлового фонду
 • «Про енергозбереження»
 • «Про органи самоорганізації населення»
 • "Про внесення змін до деяких законів України щодоудосконалення розрахунків за енергоносії"
 • «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
 • «Про природні монополії»
Постанови Кабінету Міністрів України:
Накази:

Листи та роз'яснення

Корисні посилання
Урядовий портал
Верховна Рада України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
НКРЕ
Професійна юридична система "МЕГА-НаУ" (база судових рішень, нормативних актів, аналітики)
Сайти бібліотек України


Довідка про рівень тарифів на житлово-комунальні послуги станом на 29.08.2014
______________________________

Електроенергетика:


 • Постанова НКРЕ № 1695 від 25.12.2012 р.«Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2013 рік »;
 • Постанова НКРЕ №205 від 28.02.2013 р.«Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25 грудня 2012 року № 1695»;
 • Постанова НКРЕ №32 від 17.01.13 р.«Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»;
 • Постанова НКРЕ № 115 від 12.02.13 р.«Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»;
 • Закон України вiд 16.10.1997  № 575/97-ВР «Про електроенергетику»;
 • Постанова Кабiнету мiнiстрiв України вiд 26.07.1999  № 1357 «Про затвердження Правил користування електричною енергiєю для населення»;
 • Постанова Кабiнету мiнiстрiв України вiд 01.08.1996 №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, якi мають пiльги щодо їх оплати». 
 • Постанова НКРЕ вiд 04.05.2006 №562 «Про затвердження Методики визначення обсягу та вартостi електричної енергiї, не облiкованої внаслiдок порушення споживачами правил користування електричною енергiєю»;
 • Постанова Нацкомелектроенергетики України вiд 31.07.1996 №28 «Про затвердження Правил користування електричною енергiєю»;
 • Наказ № 91 вiд 13.02.2012 про внесення змiн та доповнень до Правил технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв. Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України;
 • Наказ Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 17 сiчня 2002 №19 «Про затвердження Методики обчислення плати за перетiкання реактивної електроенергiї»;
 • Методика обрахування плати за спiльне використання технологiчних електричних мереж. Затверджено постановою НКРЕ вiд 12.06.2008 року № 691;
 • «Методика по визначенню втрат електроенергiї у трансформаторах i лiнiях електропередач». Мiнiстерство енергетики УкраЇни. Затв. 18 лютого 1998 р.;
 • Iнстукцiя про розслiдування i облiк технологiчних порушень на об'єктах електроенергетики i в об'єднанiй енергетичнiй системi України. Затверджено Наказом МПЕ вiд 09.06.2005 року № 255;


 • РОЗ'ЯСНЕННЯ
  Спiльне використання технологiчних електричних мереж
 • Лист НКРЕ вiд 25.11.2010 №7563/11/17-10 "стосовно правового врегулювання вiдносин щодо спiльного використання технологiчних електричних мереж";

 • Лист НКРЕ вiд 14.06.2010 №3555/11/17-10 "стосовно технiчного забезпечення електропостачання споживача та спiльного використання технологiчних електричних мереж";

 • Лист НКРЕ вiд 28.01.2010 №460/11/17-10 "стосовно врегулювання вiдносин щодо спiльного використання технологiчних електричних мереж у багатоквартирних будинках";

 • Лист НКРЕ вiд 12.10.2009 №6725/11/17-09 "стосовно визначення поняття базового перiоду";

 • ОСББ (Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку)
 • Розпорядження НКРЕ вiд 28.11.2010 №215-р "Про врегулювання взаємовiдносин енергопостачальних компанiй та об'єднань спiвласникiв багатоквартирних будинкiв (житлово-будiвельних кооперативiв)";

 • Лист НКРЕ вiд 07.07.2011 №4861/09/17-11 "Щодо тарифiв на електричну енергiю, що використовується для надання послуг населенню з тепло- та водопостачання";

 • Лист НКРЕ вiд 02.06.2010 №3263/09/17-10 "Щодо тарифiв на електроенергiю для житлових будинкiв (даховi котельнi - на запит Вiнницяобленерго)";

 • Лист НКРЕ вiд 25.02.2008 №1146/09/17-08 "Щодо тарифiв на електроенергiю для житлових будинкiв (даховi котельнi)";

 • Лист НКРЕ вiд 05.05.2010 №2639/11/17-10 "стосовно оформлення гуртожиткiв на прямi розрахунки за поквартирними лiчильниками";

 • Лист НКРЕ вiд 21.02.2008 №1112/11/17-08 "стосовно втрат електроенергiї у внутрiшньобудинкових мережах та розрахункiв ОСББ з енергопостачальником";

 • Лист НКРЕ вiд 24.07.2007 №4600/11/17-07 "стосовно поняття балансу у внутрiшньобудинкових мережах";


 • Немає коментарів :

  Опублікувати коментар