17.08.14

10 стратегій, які використовують ЗМІ для маніпулювання людиною

1. Відволікання уваги Базовим елементом соціального контролю є стратегія відволікання. Мета - відволікти увагу громадськості від важливих питань, що вирішуються політичними і економічними елітами, за допомогою технології «повені» або «затоплення» безперервними відволіканням і незначною інформацією. 

Стратегія відволікання важлива, щоб не дати громадянам можливості отримувати важливі знання в галузі науки, економіки, психології, нейробіології і кібернетики.

2. Створити проблему - запропонувати рішення 


Цей метод також називають «проблема-реакція-рішення». Створюється проблема, «ситуація», що викликає певну реакцію громадськості - щоб люди самі почали бажати її вирішення. 

Наприклад, допустити зростання насильства в містах або організувати криваві теракти для того, щоб громадяни зажадали прийняття законів про посилення заходів безпеки та проведення політики, яка обмежує громадянські свободи. 

3. Стратегія поступовості 


Щоб впровадити непопулярні рішення, потрібно просто застосовувати їх поступово, крапля за краплею, роками. Саме так були нав'язані принципово нові соціально-економічні умови (неолібералізм) в 80-х і 90-х роках: обмеження ролі держави, приватизація, ненадійність, гнучкість, масове безробіття, заробітна плата, яка вже не забезпечує гідне життя. Тобто всі ті, зміни, які при одночасному впровадженні викликали б революцію. 

4. Стратегія відкладання 


Ще один спосіб прийняти непопулярні рішення, це представити їх як «хворобливі і необхідні» і домогтися в даний момент згоди громадян на їх здійснення в майбутньому. 

5. Сюсюкання з народом 


Більшість реклами, яка спрямована на широку публіку, користується мовою, аргументами, символами і, особливо, інтонаціями, розрахованими на дітей. Ніби глядач дуже маленька дитина або має розумову недорозвиненість. Чому? «Якщо ви звертаєтеся до адресата, ніби йому 12 років або менше, то згідно із законами сприйняття є ймовірність, що він відповідатиме або реагувати некритично - як дитина». 

6. Більше емоцій, ніж роздумів 


Використання емоційного аспекту - це класична технологія для блокування раціонального аналізу і критичного сприйняття індивідуумів. Крім того, використання емоційного фактора дозволяє відкрити двері в підсвідоме, щоб доставляти туди думки, бажання, страхи, побоювання, примус чи потрібні моделі поведінки ... 

7. Тримати людей в невігластві і посередності 


Створення залежного суспільства, нездатного до розуміння технологій і методи соціального контролю і гноблення. «Якість освіти, що надається нижчим суспільним класам, повинно бути як можна бідніший і посередні, щоб розрив невігластва між нижчими та вищими соціальними класами залишався і його неможливо було подолати». 

8. Спонукати маси захоплюватися посередністю 


Впроваджувати в маси думку, що модно бути тупим, вульгарним і невихованим ... 

9. Посилювати почуття провини 


Зробити так, щоб індивідууми вважали, що вони самі винні в своїх бідах і невдачах через нестачу інтелекту, здібностей, або зусиль. Таким чином, замість того, щоб повстати проти існуючої системи, індивідууми почуваються безпорадними, займаються самоїдством. Це призводить до депресивного стану, ефективно сприяє стримуванню дій людини. 

10. Знати про людей більше, ніж вони про себе 


Протягом останніх 50 років наукові досягнення привели до стрімкого зростання розриву в знаннях між основною масою суспільства і тими, хто належить до правлячих еліт або використовується ними. Завдяки біології, нейробіології і прикладної психології, «система» користується передовими знаннями про людську істоту, як фізично так і психологічно. Це означає, що в більшості випадків, «система» має більше контролю і більше влади над індивідуумами, ніж індивідууми над собою.


Джерело: http://zelenyak.livejournal.com/174484.html
Маніпуляція свідомістю в ЗМІ є соціопсихолінгвістичним явищем і здійснюється за допомогою мовних засобів, які в поєднанні з позалінгвальними засобами, певними прийомами організації тексту, структурування та подання інформації становлять маніпулятивні стратегії.

Вплив на свідомість у ЗМІ відбувається через використання маніпулятивних стратегій, у межах яких реалізуються певні тактики, зокрема:
  • стратегія ухиляння від істини  включає тактики навішування ярликів, „сяючих узагальнень”, перенесення та вживання неологізмів;
  • стратегія викривлення інформації  тактики повторення, гіперболізації та применшення, спрощення понять, замовчування, підтасовки та фабрикації фактів, а також подрібнення цілісної картини;
  • стратегія імунізації висловлювань  тактики посилання на авторитети та вживання універсальних висловлювань;
  • стратегія модифікації іллокутивної сили висловлювань  тактики категоричної та некатегоричної номінації;
  • стратегія групової ідентифікації  тактики інклюзивності та дистанціювання;
  • стратегія структурування за принципом релевантності  тактики надання важливої інформації на початку й у кінці повідомлення та використання структур з імплікативним потенціалом.
Лінгвістичні механізми маніпуляції реалізуються за допомогою функціонально-семантичних категорій кількості (тактики гіперболізації та применшення), модальності (стратегія модифікації іллокутивної сили висловлювань), оцінки (стратегії ухиляння від істини й викривлення інформації) та дейксису (стратегія групової ідентифікації).

Використання паралінгвістичних засобів ґрунтується на апеляції до образно-емоційної сфери свідомості, воно підпорядковане певним маніпулятивним стратегіям і спрямоване на інтеракцію з вербальними засобами з метою посилення аргументативного впливу та перлокутивного ефекту. Різноманітні графічні засоби, кольори, сприяючи візуалізації тексту, збільшують психологічний вплив на адресата. Ретельно відібрані фотографії, фотомонтаж, карикатури та інші іміджеві елементи, що підкреслюють кінесичні елементи комунікації, здійснюють значний маніпулятивний вплив, перехоплюючи фокус уваги.


1 коментар :