14.11.11

Наступ Московського патріархату на національні церкви України триває

В інтернеті скрізь можна зустріти інформацію про утиски Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП), зокрема про рейдерське захоплення храмів УПЦ КП московськими попами з так званої Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Особливо тривожні часи настали для УПЦ КП, передовсім для Вінницької єпархії, з перебиранням керма держави антиукраїнськими силами, а це - ПРУ на чолі з В. Януковичем.

03.07.11

Інформаційно-аналітична діяльність


В даний час інформаційні процеси, а якщо бути точніше то інформаційно-комунікативні процеси, містять досить таки великий ряд небезпек, які в свою чергу представляють реальну загрозу, як для розвитку особистості, так і для суспільства в цілому.

У зв'язку з тим, що українське суспільство зазнало кардинального реформування за останні роки, це вчинило істотний вплив на зміни у взаєминах між людьми. Таким чином, на перший план в системі соціальних відносин висунулися такі види взаємин як конкуренція. Що, безпосередньо, відбилося на всіх рівнях соціального взаємини - від міжособистісного спілкування, до масової комунікації.

Поряд з позитивним впливом конкуренції на суспільство, спостерігається також і використання прийомів інформаційно-психологічного впливу: маніпулювання людьми, використання різних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу стало звичайним явищем в нашій з вами повсякденному житті. Тому просто необхідно як розуміння загроз інформаційно-психологічної безпеки особистості і суспільства, так і механізмів їх дії і можливостей психологічного захисту.

Варто також відзначити, що зміщення конкуренції в інформаційно-психологічний простір послужило основною причиною, по якій виникла, а також стала стрімко розвивати нові форми саме інформаційно-психологічна боротьба, яка, хочеться відзначити даний факт, ніколи б не досягла такого високого рівня еволюційного розвитку, якби досі продовжували використовуватися в основному при вирішенні якихось приватних питань, будь то окремими громадянами, групами осіб або громадськими утвореннями в процесі їх внутрішньополітичної діяльності.

Результатом переходу сучасного суспільства в інформаційну стадію розвитку стало виникнення глобального інформаційного простору, в якому вже як раз таки розгорнулася гостра боротьба за досягнення інформаційної переваги на міждержавному рівні. У такого роду умовах захист індивідуального, групового та масової свідомості російських громадян від протиправних інформаційних впливів стає важливим завданням, саме фахівців із забезпечення інформаційної безпеки.

Вважаю, що насамперед слід детально проаналізувати базові закономірності процесу інформаційного протиборства, а також вплив методів інформаційного впливу на всі сфери життєдіяльності людини.

14.06.11

«На самом деле»

Чем менее рационально то, с чем воюет враг, тем в большей степени он использует информационно-психологическое оружие 


Информационно-психологическая война может вестись против чего угодно. Против ваших представлений о чем угодно. Против ваших критериев и норм. Против ваших ценностей. Против символов вашей веры. Чем менее рационально то, с чем воюет враг, тем в большей степени он использует информационно-психологическое оружие – на то оно и психологическое. Изменить ваше представление о том, что 2х2=4, конечно, можно. Но, поскольку арифметика штука рациональная, крайне сложно. А вот изменить ваше представление о добре и зле... тут информационно-психологические умельцы чувствуют себя как рыба в воде.

Итак, информационно-психологическое оружие может применяться для изменения вашего отношения к чему угодно. И в этом смысле данное оружие может использоваться для ведения войн против истории, культуры. Для ведения метафизических войн. И так далее.

Чтобы выявить специфику информационно-психологической войны, я намеренно использую ту сферу, которая заведомо не является ни исторической, ни метафизической, ни социально-культурной и обладает максимальной именно психологической заданностью. Таковой является сфера конкретных человеческих отношений.

Я люблю конкретного человека. Почему?